اَطلَس پروتکل اَطلَس پروتکل (Atlas Protocol) (ATP)

رنکینگ 1748 توکن توضیحات
ارزش بازار : 995.01 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 11 تومان (0.00038625124867947 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.26223257 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.86901643 %
تغییر قیمت-7 روزه : -18.40018402 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.43 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 2,576,066,703
تعداد توکنهای موجود : 4,000,001,000
تعداد توکنهای نهایی : 10,000,000,000

نمودار قیمت اَطلَس پروتکل

Comments are closed.