بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 891.23 میلیارد دلار (41.53% از کل بازار)
قیمت : 1,296,506,677 تومان (47360.974512951 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.35590137 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.36871215 %
تغییر قیمت-7 روزه : 2.21586276 %
حجم معاملات-24 ساعته : 32.48 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,817,737
تعداد کوینهای موجود : 18,817,737
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.