بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1048.3 میلیارد دلار (41.04% از کل بازار)
قیمت : 1,639,884,800 تومان (55495.255494606 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.30193713 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.07148069 %
تغییر قیمت-7 روزه : 1.8678536 %
حجم معاملات-24 ساعته : 32.52 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,889,981
تعداد کوینهای موجود : 18,889,981
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.