بولیون بولیون (Bulleon) (BUL)

رنکینگ 2801 توکن توضیحات
ارزش بازار : 2.44 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 64 تومان (0.0022288993367454 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.80581102 %
تغییر قیمت-7 روزه : -50.18117916 %
تعداد توکنهای در گردش : 1,096,353
تعداد توکنهای موجود : 1,160,000

نمودار قیمت بولیون

Comments are closed.