کانتِنت وَلیو نِتورک کانتِنت وَلیو نِتورک (Conscious Value Network) (CVNT)

رنکینگ 4189 توکن توضیحات
قیمت : 44,306 تومان (1.5546034196321 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.4488452 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.52007062 %
تغییر قیمت-7 روزه : -21.52518591 %
حجم معاملات-24 ساعته : 134.27 هزار دلار
تعداد توکنهای موجود : 1,000,000,000
تعداد توکنهای نهایی : 200,000,000

نمودار قیمت کانتِنت وَلیو نِتورک

Comments are closed.