دوج کَش دوج کَش (DogeCash) (DOGEC)

رنکینگ 2050 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 406.06 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 678 تومان (0.023774926258617 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.11323097 %
تغییر قیمت-7 روزه : -7.00171298 %
حجم معاملات-24 ساعته : 580.04505948 دلار
تعداد کوینهای در گردش : 17,079,352
تعداد کوینهای موجود : 17,079,352
تعداد کوینهای نهایی : 210,000,000

نمودار قیمت دوج کَش

Comments are closed.