اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 413.78 میلیارد دلار (19.28% از کل بازار)
قیمت : 96,359,399 تومان (3519.9780544964 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.50629423 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.37825751 %
تغییر قیمت-7 روزه : 2.37408793 %
حجم معاملات-24 ساعته : 20.33 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 117,551,495
تعداد کوینهای موجود : 117,551,495

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.