اِتر اینک اِتر اینک (EtherInc) (ETI)

رنکینگ 2315 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 157.35 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 14 تومان (0.00049407268631189 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.80581102 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.66549513 %
تعداد کوینهای در گردش : 318,472,252
تعداد کوینهای موجود : 993,340,434
تعداد کوینهای نهایی : 997,528,142

نمودار قیمت اِتر اینک

Comments are closed.