فوم فوم (FOAM) (FOAM)

رنکینگ 914 توکن توضیحات
ارزش بازار : 12.11 میلیون دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 1,090 تومان (0.038262771947462 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 8.8653636 %
تغییر قیمت-7 روزه : -13.64622587 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.56 هزار دلار
تعداد توکنهای در گردش : 316,571,950
تعداد توکنهای موجود : 1,000,000,000

نمودار قیمت فوم

Comments are closed.