فوتبال کوین فوتبال کوین (Footballcoin (XFC)) (XFC)

رنکینگ 1293 کوین توضیحات
ارزش بازار : 3.79 میلیون دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 288 تومان (0.010113978175577 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.16269566 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.07456361 %
تغییر قیمت-7 روزه : -1.92250252 %
حجم معاملات-24 ساعته : 574.69 هزار دلار
تعداد کوینهای در گردش : 374,660,526
تعداد کوینهای موجود : 1,000,000,000

نمودار قیمت فوتبال کوین

Comments are closed.