هایپِریون هایپِریون (Hyperion) (HYN)

رنکینگ 488 توکن توضیحات
ارزش بازار : 59.12 میلیون دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 8,268 تومان (0.29010151290159 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.01667989 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -41.93377213 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.0110367 %
تعداد توکنهای در گردش : 203,783,085
تعداد توکنهای موجود : 7,876,642,307
تعداد توکنهای نهایی : 10,000,000,000

نمودار قیمت هایپِریون

Comments are closed.