ایمپِلیوم ایمپِلیوم (Impleum) (IMPL)

رنکینگ 2688 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 16.68 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 42 تومان (0.0014859328911636 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.80581102 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.66549513 %
تعداد کوینهای در گردش : 11,222,180
تعداد کوینهای موجود : 11,329,001

نمودار قیمت ایمپِلیوم

Comments are closed.