ایتالو ایتالو (Italo) (XTA)

رنکینگ 2758 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 6.65 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 11 تومان (0.00037148322279089 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.80581102 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.66549513 %
حجم معاملات-24 ساعته : 23.06115096 دلار
تعداد کوینهای در گردش : 17,891,126
تعداد کوینهای موجود : 27,891,126

نمودار قیمت ایتالو

Comments are closed.