لَمبدا لَمبدا (Lambda) (LAMB)

رنکینگ 1110 توکن توضیحات
ارزش بازار : 6.9 میلیون دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 128 تومان (0.004506846289142 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.32073757 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.76043851 %
تغییر قیمت-7 روزه : -27.35904412 %
حجم معاملات-24 ساعته : 889.63 هزار دلار
تعداد توکنهای در گردش : 1,530,257,158
تعداد توکنهای موجود : 6,000,000,000
تعداد توکنهای نهایی : 10,000,000,000

نمودار قیمت لَمبدا

Comments are closed.