لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 18 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 13.54 میلیارد دلار (0.53% از کل بازار)
قیمت : 5,788,199 تومان (195.8781478024 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -2.53887027 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -4.92728209 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.38390907 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.46 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 69,106,995
تعداد کوینهای موجود : 84,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.