لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 16 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 12.23 میلیارد دلار (0.57% از کل بازار)
قیمت : 5,017,279 تومان (183.27959232333 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.63145574 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.76542506 %
تغییر قیمت-7 روزه : 1.44189217 %
حجم معاملات-24 ساعته : 3.97 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 66,752,615
تعداد کوینهای موجود : 66,752,615
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.