میکروماینز میکروماینز (Micromines) (MICRO)

رنکینگ 2556 توکن توضیحات
ارزش بازار : 43.64 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 0 تومان (2.4242170388475E-6 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.442606 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.76940193 %
تغییر قیمت-7 روزه : -23.0640183 %
حجم معاملات-24 ساعته : 0.12630512 دلار
تعداد توکنهای در گردش : 17,999,887,606
تعداد توکنهای موجود : 18,000,000,000

نمودار قیمت میکروماینز

Comments are closed.