جدیدترین ارزهای رمزپایه
صد ارز برتر لیست کامل
رتبهنام(نام لاتین)(سمبل)قیمت (تومان)قیمت (دلار)درصد تغییر
24 ساعت
ارزش بازارحجم معاملات
24 ساعت
783
آبزِروِر (Observer) (OBSR)
218 0.007372131357834 0.63559442↑% 29.9 میلیون دلار 424.98 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
2308
هایپِریون (Hyperion) (HYN)
32 0.001099196407488 9.8901515↑% 224 هزار دلار 236.46853035 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
3494
توکتوک (TOKOK) (TOK)
195 0.0065881154979337 -2.95533099↓% 0 819.42 هزار دلار
1800
کوآی توکن (Kuai Token) (KT)
3,430 0.1160898568968 0.56401587↑% 1.33 میلیون دلار 660.36 هزار دلار
2748
بولیون (Bulleon) (BUL)
67 0.0022606480617875 97.46686976↑% 2.48 هزار دلار 0.02486713 دلار
() ()
0 %
2745
مُکس (MoX) (MOX)
17 0.00056516201545 -1.26656512↓% 2.84 هزار دلار 0
1033
بیت بال (BitBall) (BTB)
713 0.024134340946862 -30.15704835↓% 14.68 میلیون دلار 419.59 هزار دلار
4054
کانتِنت وَلیو نِتورک (Conscious Value Network) (CVNT)
40,854 1.3825394526377 -3.69684587↓% 0 276.58 هزار دلار
2533
بی تی سی لایت (BTC Lite) (BTCL)
84 0.00282581007723 -1.24695173↓% 52.84 هزار دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
2704
ایتالو (Italo) (XTA)
17 0.00056516201545 -1.24695173↓% 10.11 هزار دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
2698
رویال کوین (ROIyal Coin) (ROCO)
150 0.00508645813902 -1.21258086↓% 10.87 هزار دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
292
بیت مَکس توکن (ASD) (ASD)
12,089 0.40910115757832 -1.07244431↓% 270.26 میلیون دلار 1.62 میلیون دلار
2074
دوج کَش (DogeCash) (DOGEC)
1,019 0.03447187052447 -5.90291781↓% 571.95 هزار دلار 309.18487928 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
2283
وینکو (Winco) (WCO)
15 0.0005086458139 -1.26656512↓% 244.39 هزار دلار 0
2469
پراکسی نود (ProxyNode) (PRX)
13 0.0004521296123575 163.28915967↑% 85.71 هزار دلار 371.15787638 دلار
1065
اَتمیک والت کوین (Atomic Wallet Coin) (AWC)
37,887 1.2821324140643 -2.64247837↓% 13.6 میلیون دلار 87.83 هزار دلار
693
آلتی لدجر (Ultiledger) (ULT)
436 0.014745814733798 -11.92401749↓% 41.83 میلیون دلار 59.23 هزار دلار
2528
ایمپِلیوم (Impleum) (IMPL)
150 0.0050864581390218 11.0971793↑% 55.66 هزار دلار 0.95116767 دلار
() ()
0 %
1445
فوتبال کوین (Footballcoin) (XFC)
310 0.010484894359713 0.00369044↑% 3.93 میلیون دلار 382.15 هزار دلار
276
هِدج تِرِید (HedgeTrade) (HEDG)
25,246 0.85434679538114 26.66585501↑% 297.94 میلیون دلار 1.02 میلیون دلار
4302
اِسترانگ هولد توکن (Stronghold Token) (SHX)
169 0.0057242418169617 -0.3418562↓% 0 183.38 هزار دلار
() ()
0 %
1935
کوییندز (QUINADS) (QUIN)
2 6.610677537E-5 -1.48923539↓% 878.89 هزار دلار 0
844
فانتِین (Fountain) (FTN)
8,384 0.28371133175433 -1.24695173↓% 25.16 میلیون دلار 0
1054
لَمبدا (Lambda) (LAMB)
274 0.0092757320640018 -3.91017539↓% 13.91 میلیون دلار 3.33 میلیون دلار
1930
بیکان (Beacon) (BECN)
14,879 0.50351764899846 13.52931749↑% 896.56 هزار دلار 6.33 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
2290
کووا (COVA) (COVA)
3 9.4439673566023E-5 -68.30032017↓% 235.72 هزار دلار 20.73 هزار دلار
2597
پلاس کوین (Plus-Coin) (NPLC)
2 7.1747285217223E-5 8.6213447↑% 33.72 هزار دلار 53.06560977 دلار
() ()
0 %
2498
هِربالیست توکن (Herbalist Token) (HERB)
0 7.5822531730786E-6 40.05130747↑% 72.03 هزار دلار 1.41 هزار دلار
2610
شیوِرز (Shivers) (SHVR)
17 0.00056516201545 -1.26656512↓% 30.77 هزار دلار 0
2554
تِرِیو1نوت (TravelNote) (TVNT)
625 0.02115841282245 -1.47797446↓% 45.56 هزار دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
101
لایوپییر (Livepeer) (LPT)
1,555,189 52.629055549735 -3.33131733↓% 1.11 میلیارد دلار 43.2 میلیون دلار
2197
پلِی گِیم (PlayGame) (PXG)
11 0.00037072897016186 20.33425681↑% 370.68 هزار دلار 40.2 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
449
آرگو (Aergo) (AERGO)
13,368 0.45238162375229 0.80637686↑% 119.44 میلیون دلار 40.77 میلیون دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
1148
کَمبِریا (Kambria) (KAT)
141 0.0047868520146614 4.56863435↑% 10.46 میلیون دلار 151.75 هزار دلار
() ()
0 %
2490
بیت گیلد پِلَت (BitGuild PLAT) (PLAT)
37 0.0012363661264479 -0.21760722↓% 73.65 هزار دلار 26.83 هزار دلار
759
اُپاسیتی (Opacity) (OPCT)
11,966 0.4049520693583 6.26845811↑% 32.58 میلیون دلار 909.99 هزار دلار
888
فوم (FOAM) (FOAM)
2,050 0.06936428678596 -5.68538023↓% 21.96 میلیون دلار 17.78 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
2314
بلاک لاجیک (Block-Logic) (BLTG)
280 0.0094767073109313 -47.69704909↓% 217.01 هزار دلار 308.79954115 دلار
() ()
0 %
1503
کوآدرانت پروتکل (QuadrantProtocol) (EQUAD)
236 0.0079912993633939 -5.85452928↓% 3.32 میلیون دلار 101.98 هزار دلار
2639
زِلیوم (Zealium) (NZL)
40 0.0013563888370725 -5.19707366↓% 22.95 هزار دلار 21.60490049 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
1596
اَطلَس پروتکل (Atlas Protocol) (ATP)
28 0.00096024934253572 -9.34501505↓% 2.47 میلیون دلار 540.83 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
1326
آی اِل کوین (ILCOIN) (ILC)
207 0.0069964776729356 22.9417387↑% 5.65 میلیون دلار 12.34 هزار دلار
() ()
0 %
2635
هایپِرکوانت (HyperQuant) (HQT)
7 0.00023284024636533 -43.60938439↓% 23.28 هزار دلار 1.65 هزار دلار
2750
دَش گرین (Dash Green) (DASHG)
32 0.00107380782935 -1.24695173↓% 2.47 هزار دلار 0
() ()
0 %
2243
نوآر (Noir) (NOR)
434 0.014694212315474 -1.24695231↓% 300.1 هزار دلار 567.29663747 دلار
2501
میکروماینز (Micromines) (MICRO)
0 3.9709189302614E-6 1.94024465↑% 71.48 هزار دلار 2.84480242 دلار
1029
سی دبلیو وی چِین (CWV Chain) (CWV)
124 0.0042126282718439 7.13257116↑% 14.92 میلیون دلار 9.64 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
1280
وِست چِین (VestChain) (VEST)
50 0.0016954860463406 48.1295724↑% 6.69 میلیون دلار 81.42741286 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
2642
اِسکای هاب کوین (SkyHub Coin) (SHB)
1,035 0.03504004495771 -1.24695173↓% 22.55 هزار دلار 0
() ()
0 %
62
بیت کوین اِس وی (Bitcoin SV) (BSV)
4,398,286 148.84217050977 0.27677685↑% 2.82 میلیارد دلار 136.67 میلیون دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
286
هیومَن اِسکیپ (Humanscape) (HUM)
13,998 0.47371461232957 -4.64705144↓% 283.71 میلیون دلار 343.33 میلیون دلار
2287
اِتر اینک (EtherInc) (ETI)
22 0.00075166548054 -1.26656512↓% 239.38 هزار دلار 0
() ()
0 %
صد ارز برتر لیست کامل

Comments are closed.