نوآر نوآر (Noir) (NOR)

رنکینگ 2403 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 106.48 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 148 تومان (0.0052007651190725 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.80581102 %
تغییر قیمت-7 روزه : -14.75446212 %
حجم معاملات-24 ساعته : 214.02886443 دلار
تعداد کوینهای در گردش : 20,474,325
تعداد کوینهای موجود : 20,474,325

نمودار قیمت نوآر

Comments are closed.