آبزِروِر آبزِروِر (Observer) (OBSR)

رنکینگ 774 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 20.95 میلیون دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 113 تومان (0.0039808669513398 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 7.07777438 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 14.4612427 %
تغییر قیمت-7 روزه : -13.37879293 %
حجم معاملات-24 ساعته : 769.4 هزار دلار
تعداد کوینهای در گردش : 5,262,080,871
تعداد کوینهای موجود : 14,000,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 14,000,000,000

نمودار قیمت آبزِروِر

Comments are closed.