پراکسی نود پراکسی نود (ProxyNode) (PRX)

رنکینگ 2583 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 35.37 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 5 تومان (0.00018574161139545 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -43.99677166 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.66549513 %
حجم معاملات-24 ساعته : 9.0E-7 دلار
تعداد کوینهای در گردش : 190,423,610
تعداد کوینهای موجود : 190,423,610
تعداد کوینهای نهایی : 275,000,000

نمودار قیمت پراکسی نود

Comments are closed.