کوآدرانت پروتکل کوآدرانت پروتکل (QuadrantProtocol) (EQUAD)

رنکینگ 1280 توکن توضیحات
ارزش بازار : 3.92 میلیون دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 269 تومان (0.0094471964209106 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.00239528 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.2031874 %
تغییر قیمت-7 روزه : -22.03319104 %
حجم معاملات-24 ساعته : 68.1 هزار دلار
تعداد توکنهای در گردش : 415,437,335
تعداد توکنهای موجود : 1,000,000,000

نمودار قیمت کوآدرانت پروتکل

Comments are closed.