کوییندز کوییندز (QUINADS) (QUIN)

رنکینگ 1999 توکن توضیحات
ارزش بازار : 472.17 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 1 تومان (3.5514779619116E-5 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.442606 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.76940193 %
تغییر قیمت-7 روزه : -20.06417457 %
تعداد توکنهای در گردش : 13,294,999,111
تعداد توکنهای موجود : 20,000,000,000

نمودار قیمت کوییندز

Comments are closed.