شیوِرز شیوِرز (Shivers) (SHVR)

رنکینگ 2658 توکن توضیحات
ارزش بازار : 20.23 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 11 تومان (0.00037148322279089 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.80581102 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.66549513 %
تعداد توکنهای در گردش : 54,453,298
تعداد توکنهای موجود : 200,000,000

نمودار قیمت شیوِرز

Comments are closed.