تدر تدر (Tether) (USDT)

رنکینگ 4 توکن توضیحات
ارزش بازار : 74.17 میلیارد دلار (2.9% از کل بازار)
قیمت : 29,579 تومان (1.0009694219398 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.05415417 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.09534288 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.01403837 %
حجم معاملات-24 ساعته : 78.59 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 74,103,154,139
تعداد توکنهای موجود : 76,351,995,266

نمودار قیمت تدر

Comments are closed.