تِرِیو1نوت تِرِیو1نوت (TravelNote) (TVNT)

رنکینگ 2689 توکن توضیحات
ارزش بازار : 16.33 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 216 تومان (0.0075846935688554 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.16765994 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.08165334 %
تغییر قیمت-7 روزه : -12.53604839 %
تعداد توکنهای در گردش : 2,153,333
تعداد توکنهای موجود : 2,333,333

نمودار قیمت تِرِیو1نوت

Comments are closed.