وِست چِین وِست چِین (VestChain) (VEST)

رنکینگ 1335 توکن توضیحات
ارزش بازار : 3.26 میلیون دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 24 تومان (0.00082691571723153 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.2206839 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 11.10115386 %
تغییر قیمت-7 روزه : -21.5465227 %
تعداد توکنهای در گردش : 3,945,951,381
تعداد توکنهای موجود : 3,945,951,381

نمودار قیمت وِست چِین

Comments are closed.