وینکو وینکو (Winco) (WCO)

رنکینگ 2113 توکن توضیحات
ارزش بازار : 339.13 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 20 تومان (0.0007058181233027 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.80581102 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.66549513 %
تعداد توکنهای در گردش : 480,480,624
تعداد توکنهای موجود : 6,752,580,800

نمودار قیمت وینکو

Comments are closed.