زِلیوم زِلیوم (Zealium) (NZL)

رنکینگ 2698 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 14.45 هزار دلار (کمتر از 0.01 درصد از کل بازار)
قیمت : 24 تومان (0.00085441141241905 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.0273558 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.80581102 %
تغییر قیمت-7 روزه : -4.51392673 %
تعداد کوینهای در گردش : 16,917,415
تعداد کوینهای موجود : 17,917,415
تعداد کوینهای نهایی : 80,000,000

نمودار قیمت زِلیوم

Comments are closed.